Wednesday, 28 December 2011

Cara Menarik Perhatian Murid Belajar Matematik

  1. Gunakan lagu-lagu yang menarik berkaitan pengajaran dan pembelajaran menggunakan melodi yang biasa didengar seperti lagu 'Rasa Sayang'
  2. Adakan hadiah atau ganjaran sekiranya murid lulus atau mendapat gred A dalam setiap ujian yang diadakan.
  3. Gunakan bahan-bahan bantu mengajar yang menarik, berwarna-warni dan jelas.
  4. Bawa murid belajar di luar bilik darjah sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.
  5. Teknik menghafal sifir secara individu semasa perhimpunan mingguan sekolah.
  6. Adakan kuiz Matematik secara mingguan atau bulanan.

1 comment: